ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

I.


ORTHOPEDIC SURGEON Nikolaos Ath. CHRISTODOULOU MD Ph D


PERSONAL INFORMATION

City of Residence : Athens

Home Andress: 24 Ipirou Str., Vrilissia, Greece-15235

Office Address: 1 Andersen Str., N. Psychiko, Greece-11525

Telephone Numbers: +30-210.6974250, +30.210.6974000

Secretary Telephone : +30-210.6974250, +30.6950.563656

Email: chnortho@yahoo.gr

WebSite: www.christodoulou-n.gr

Fax number: +30.210.6974250


CURRENT POSITION: Chairman, Departement of Orthopedic Surgery, Iatriko Psychikou Medical Center, 1 Antersen Str, Athens, Greece-11525


SPESIALIZATION: New ALMIS ( Antero-Lateral Minimally Invasive Surgery) Hip Arthroplasty - Knee Arthroplasties (New MIS Technique and Mechanical Axis Correction) - Foot Deformities (Surgical Correction)


EDUCATION:

Medicine Studies-University of Athens - (Scholar of National Greek Foundation)

Assisted Researcher-Researche Cancer Center “G. Papanikolaou” / Prof. I.Garas (1971)

Courses of Internal Medicine, “Excange Program of Students” - Frankfurt University, Germany (1972)

Biostatistics-Annual program, University of Athens / Pr. D. Trichopoulos (1973)

Medical School Diploma-University of Athens (1975)

Οrthopedic Specialty-Asklepeion Orthopedic Hospital of Hellenic Red Cross, Athens (1980)


ACADEMIC APPOINTMENTS:

Resident (Interne) des Hopitaux des Paris (Sholarship of “Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris”) - University Hospital A-PARE -Paris, France / Pr. J. Ramadier, J. Benoit, A.L.Jacob (1982)

Ph.D., Thesis, Medical Scool-University of Athens (1985)


APPOINTMENTS AT HOSPITALS

Consultant Orthopedic Surgeon-Asklepeion Orthopedic Hospital, Athens (1982-1985)

Consultant Orthopedic Surgeon-Orthopedic Department of Korinthos Hospital, Greece (1985-1989)

Chief Clinical Director, Orthopedic Department of Karpenissi Hospital, Greece (1989-2009)

Chief Clinical Director, Orthopedic Department of “White Cross” Hospital, Athens, Greece (2009-2011)

Chief Clinical Director, Orthopedic Department of “Iatriko Psychikou” Medical Center, Athens, Greece (2011 until this time )

Clinical Innovations: Achievements include two patents for in field “External Fixators” (Sub-Trochanteric Fractures, Tibial Osteotomies)


EDITORIAL ACTIVITIES - INTERNATIONAL PUBLICATIONS:

1. The influence of intrinsic factors in the anatomical patern and location of fractures of the proximal femur • N.Christodoulou, Thesis-University of Athens-1985

HONORS AND AWARDS

Resident (Interne) des Hopitaux de Paris

Vice President, Civilization Sector of Karpenissi City Hall

President of Evritania Medical Society

Administration Member of Hellenic College of Orthopedic Surgeons


MEMBERSCHIPS

Hellenic Association of Orthopedic Surgery & Traumatology

Hellenic College of Orthopedic Surgeons

French Society of Orthopedic Surgery (SOFCOT)

European Soc. Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy

European Foot & Ankle Society etc.


EDITORIAL ACTIVITIES - INTERNATIONAL PUBLICATIONS:


1. The influence of intrinsic factors in the anatomical patern and location of fractures of the proximal femur • N.Christodoulou, Thesis-University of Athens-1985


2. Ostèosynthèse des ostéotomies tibiales de valgisation par fixateur externe “goniometric” CH-N • N.Christodoulou, Th. Moussas, C. Karaindros, C. Poyatzis, C. Vretos Revue de Chirurgie Orthopédique, 82, 331-335,1996, http://www.em-consulte.com/article/139653, (France)

3 Bilateral non-contemporary fractures of the proximal femur • E. Dretakis, N. Kritsikis, K. Economou, N. Christodoulou Acta Orthop. Scand. 1981, 52,227-229,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7246103,(Scandinavia)

4 Significance of endogenic factors in the location of fractures of the proximal femur • E. Dretakis, N. Christodoulou Acta Orthop. Scand. 1983, 54, 198-203, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6845994, (Scandinavia)


5. Significance of muscular disturbances in the Localization of fractures of the proximal femur • N. Christodoulou, E. Dretakis Clinical Orthopaedics Related Research,1984,187,198-203,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6744720, (U.S.A. )


6 External Fixation of Select Intertrochanteric Fractures Wirth Single Hip Screw. N. Christodoulou, Ch. Sdrenias Clinical Orthopaedics and Related Research, 2000,381,204-211,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11127657, (U.S.A)

7. External Fixation Device with Changeable Angle for Trochanteric Fractures N. Christodoulou European Patent-Int.Cl6 A61B17/64,http://www.freepatentsonline.com/EP0940124.html, Germany)

8. Biomechanical Limits of External Fixation in Pertrochanteric Fractures • F.Giovetti, A.Dovesi, N.Christodoulou, Chr.Sdrenias, A.Perissinoto - 3rd Central European Orthopaedic Congress (EFORT), Portoroz,6/2000, (Slovenia)


9. I mezzi di sintesi del femore prossimale e la simulazione del loro compartamento duramte il passo ed altre attvita quodidiane. Fissatore Externo CH-N • Pr A.Perissinoto, C.I.O.D. (Italiano Dell Osteosinthesi Dinamica), Vol. 7-Fasc.3,1999, (Italy)


10 Fissazion esterna di fratture intertrochanteriche in pazienti ad alto rischio chirurgico, mediante vite femorale singola transcefalica • C. Sdrenias, N. Christodoulou, R. Tsiaknis, A. Mavrogenis, A. Sarakiotis Aggiorn Club Ital Osteosint, 9: 81-88, Springer-Verlag 2003, (Italy)


11. Ostéosynthèse des fractures trochantériennes ou soustrochantériennes par fixateur externe dynamique Citieffe/CH-N, N. Christodoulou, Ch. Sdrenias, G. Salagiannis, A. Mavrogenis, E.D. Vayanos Revue de Chirurgie Orthopedique, 93, 264-268,2007 ,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17534209, (France)

12. External fixation (Citieffe/Ch-N-Christodoulou N) of intertrochanteric fractures in elderly high-risk patients. •Kazakos K, Lyras DN, Verettas D, Galanis V, Psillakis I, Xarchas K Acta Orthop Belg. 73(1):44-8, 2007 http://pubget.com/paper/17441657(Belgium) (Eργασία στηριζόμενη στη μέθοδο, εξωτερική οστεοσύνθεση CH-N, Ν. Χριστοδούλου)


13. Ankle arthrodesis using a tibio-calcaneal external fixator Christodoulou N, Mavrogenis A, Sdrenias Ch, Mitsiokapa E, Tsaknis R, Salagiannis G, Papagelopoulos P. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, (2006) 16: 146-149,http://www.springerlink.com/content/p768520112k47047/, (U.K.)


14. Improvement of proximal tibial osteotomy results by lateral retinacular release.Christodoulou NA, Tsaknis RN, Sdrenias CV, Galanis KG, Mavrogenis AF. Clinical Orthopaedics and Related Research, 441:340-5, 2005,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16331024, (U.S.A.)

15. Reinforced iliotibial tenodesis for chronic anterolateral instability of the knee: a 6-year follow-up. . Christodoulou NA., Sdrenias CV., Tsaknis RN, Mavrogenis AF, Tsigginou AM Orthopedics. 2005 May;28(5):472-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15945604, (U.S.A.)


16. High tibial osteotomies: indications and techniques Mavrogenis A, Papagelopoulos P., Mitsiokapa E., Sdrenias Cr., Christodoulou N Journal of Surgical Orthopaedic Advances, 2008 Winter;17(4):239-51http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138497(U.S.A.)

17. Post-operative blood salvage and retransfusion in total hip and knee arthroplasty. Athanasoulias B., Mavrogenis A., Sdrenias CV., Mitsokapa E., Lourikas v., Papagelopoulos Pj., Christodoulou N. Journal of international medical research, 35, 268-275, 2007,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17542414, (U.S.A.)


18. Non anatomical positioning (High Hip Center) of Zweymuller cup in osteoarthritis secondary to congenital hip desease K. Dialetis, N. Christodoulou, Ch. Sdrenias, G. Salagiannis, Ag. Stavrianou, Th. Georgas. 8th EFORT Congress, Florence, May 2007.http://proceedings.jbjs.org.uk/cgi/content/abstract/91-B/SUPP_I/52-d, (Italy)


19. Patient with traumatic brain injury (T.B.I.), intrathecal baclofen pump (I.B.P.) and ankle contractures. A case report. K. Petropoulou, Y. Dionyssiotis, C. Rapidi, A. Galata, L. Lili, C. Sdrenias, R. Tsaknis, N. Christodoulou European Congress of Physical Medicine & Reabilitation Congress, Austria, Vienna, 2004 (Austria)

20. Ten years experience in 632 resurfacing total knee arthroplasties Sdrenias C., Mavrogenis A., Tsaknis R., Galanis K., Christodoulou N. JBJS(B), 86-B, Supp. II, 191, 2004,

http://proceedings.jbjs.org.uk/cgi/content/abstract/86-B/SUPP_II/191, (U.K.)

21. The dynamic Citieffe/CH-N external fixation of trochanteric fractures. Christodoulou N, Sdrenias C. 4th Congress of european federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Brussels, June, 3-8, 1999, (Belgium)


22. Ekectroencephalographic Study of Scoolchildren with Adolescent Idiopathic Scoliosis. Em. Dretakis, Ch. Paraskevaidis, V. Zarkadoulas, N. Christodoulou. Spine, Feb; 13(2), 143-145, 1988. (U.K)

23. Non anatomical positioning (High Hip Center) of Zweymuller cup in osteoarthritis secontary to congenital hip disease K.Dialetis, N. Christodoulou, C. Sdrenias, G. Salagiannis, A, Stavrianou, T. Georgas, P. Psylakis Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 91-B, Issue SUPP_I, 52., 2009, (U.K.)


RECENT RESEARCH INTERNATIONAL PUBLICATIONS:

"High Hip Center" Technique Using a Biconical Threaded Zweymuller Cup in Osteoarthritis Secondary to Congenital Hip Disease. Nikolaos A. Christodoulou MD, Konstantinos P. Dialetis MD, Athanasios N. Christodoulou MSc. Clinical Orthopaedics Related Research, 468;7: 1912-1919, 2010 (U.S.A.).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2882016/?tool=pubmed

Modified Less Invasive and Bloodless Lateral Hip Approach for Total Hip Arthroplasty. Nikolaos A. Christodoulou, Konstantinos P. Dialetis, Georgios K. Gouzias, Thomas Ch. Georgas, Ageliki Stavrianou. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 22;2:167-174, 2012 (Springer)


http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-011-0801-2


" The final publication is available at www.springerlink.com "
ΝΙΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜD PhDΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Resident Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Α-PARE Παρισίων [Υπότροφος Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris], τ. Δ/ντής Ε.Σ.Υ., Ειδικός στην Επανορθωτική Χειρουργική Κάτω Aκρων-Aρθροπλαστικές Iσχίου & Γόνατος-Παραμορφώσεις Ακρου Ποδός.

Δ/ντής Ορθοπεδικού Τμήματος στον Oμιλο Ιατρικού Αθηνών / Ιατρικό Ψυχικού, Aντερσεν 1 (Κηφισίας & Κατεχάκη), Ν. Ψυχικό, Αθήνα (πρώην Απολλώνειο) ] - Επιστημονικός Συνεργάτης "Iατρικού Αθηνών" στο Μαρούσι-Αθήνα.

www.christodoulou-n.gr, www.christodoulou-n.blogspot.com

E-Mail: chnortho@yahoo.gr

Γραμματεία ιατρού για Επικοινωνία-Ραντεβού : 210.6974250, 210.6974000, 6950.563656,10πμ-4μμ εργάσιμες ημέρες (Παρασκευή 10πμ-2μμ). Κινητό τηλέφωνο ιατρού. κ. Ν. Χριστοδούλου για έκτακτες περιπτώσεις : 6932.665965, Κινητό τηλέφωνο ορθοπεδικού ιατρού κ. Κων/νου Διαλέτη, συνεργάτη κ. Ν. Χριστοδούλου, για πληροφορίες σχετικά με χειρουργημένους ασθενείς : 6945.233676.

Εξειδίκευση :

Nέα ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ τύπου ALMIS ελάχιστης επεμβατικότητας και νέα αρθροπλαστική ΓΟΝΑΤΟΣ τύπου επιφανείας, ελάχιστης επεμβατικότητας, με ειδική αξονομέτρηση καθώς και διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και ιγνυακού τένοντα για άμεση κινητοποίηση και βάδιση, Αρθροπλαστική ΙΣΧΙΟΥ με νέα πιο απλή τεχνική και με κοτυλιαία πρόθεση με ειδικά πτερύγια από βιοεμφυτεύσιμο τιτάνιο, χωρίς οστικό τσιμέντο ή βίδες, για οστεοαρθρίτιδα ισχίου σε Συγγενές Εξάρθρημα ή Δυσπλασία, Επανορθωτικές επεμβάσεις για διόρθωση παραμορφώσεων σπαστικών ή μη κάτω άκρων, Σχεδόν αναίμακτη και αισθητική τεχνική (χωρίς αφαίρεση ραμμάτων) για διόρθωση Hallux Valgus ( κότσια) ή πτώση κεφαλών των μεταταρσίων, Διορθωτικές οστεοτομίες για παραμορφώσεις κάτω άκρων, Ειδική εξωτερική οστεοσύνθεση με αναίμακτη τεχνική για υποτροχαντήρια συντριπτικά κατάγματα.


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. -Τόπος γέννησης, σπουδές: O κ. Xριστοδούλου γεννήθηκε στο Σκλήθρο Φωκίδος, απεφοίτησε από το 1ο Λύκειο Αρρένων Λαμίας (πρακτικό τμήμα) και εισήχθηκε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) ως αριστούχος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής. Παράλληλα με τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, εργάσθηκε ως βοηθός φοιτητής στο Ερευνητικό Κέντρο Παπανικολάου, στον «Αγιο Σάββα» (Καθηγητής κ. Ι. Γκαράς). Εντάχθηκε κατόπιν εξετάσεων σε « Exchange Program of Students» και παρακολούθησε “ Internal Medicine” στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Γερμανία.

2. - Στρατιωτική θητεία - Ειδικότητα: Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία, το μεγαλύτερο διάστημα ως εσωτερικός Ιατρός σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία (401 ΓΣΝοσοκομείο Αθηνών, Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας) υπερπληρώνοντας το χρονικό διάστημα ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική που απαιτείτο για την εν συνεχεία ειδίκευση στην Ορθοπεδική. Υπηρέτησε ως ειδικευόμενος στην Ορθοπεδική Ιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας του Ε.Ε.Σ. ( Καθηγητής κ. Εμμ. Δρετάκης). Παράλληλα παρακολούθησε δύο ετήσια Σεμινάρια Βιοστατιστικής Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθ. κ. Τριχόπουλος) και στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (Καθ. κ. Παπαευαγγέλου).

3. - Μετεκπαίδευση: Με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους( COLLEGE DE MEDECINE DS HOPITAUX DE PARIS) μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο AMPROISΕ PARE στο Παρίσι,(Καθηγητές: J.O Ramadier, J. Benoit, A. Lortat Jacob) ως εσωτερικός πανεπιστημιακός Ιατρός (Resident), στην Αθλητιατρική και στις Αρθροπλαστικές. Το 1985 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διδακτορικής διατριβής: Η επίδραση των ενδογενών παραγόντων στην μορφή και εντόπιση των καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου.

4.- Άσκηση ιατρικού έργου: Υπηρέτησε ως Επιμελητής Α΄ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και από το 1989 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 ήταν Διευθυντής στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου. Αν και του προτάθηκαν θέσεις Πανεπιστημιακής καριέρας και έλαβε θέση Διευθυντική σε μεγαλύτερο Νοσοκομείο (Περιφερειακό Νοσοκομείο Τρίπολης, 1991) παρέμεινε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου γιατί νόμιζε ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις - εφόσον η πολιτεία και οι τοπικοί παράγοντες βοηθούσαν - παράλληλα με την ανάπτυξη και στελέχωση του Νοσοκομείου Καρπενησίου, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο Κέντρο Ψυχρής Ορθοπεδικής για χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια ορθοπεδικά προβλήματα για κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδος κατά τα πρότυπα άλλων κέντρων του εξωτερικού που έχουν αναπτυχθεί σε ορεινές πόλεις σε συνδυασμό με συνεδριακό τουρισμό. Μέχρι την παραίτησή του από το Νοσοκομείο Καρπενησίου ( 9/2009), 8500 ασθενείς υποβλήθηκαν με επιτυχία από τον ίδιο ή μαζί με τους συνεργάτες του, σε μικρές ή μεγάλες ορθοπεδικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο Καπενησίου, εκ των οποίων περισότερες από 2500 ήσαν αρθροπλαστικές διάφορων αρθρώσεων σε ασθενείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος ακόμη και από το Εξωτερικό. Από αυτούς τους ασθενείς μόνον 850 περίπου ήσαν μόνιμοι κάτοικοι της Ευρυτανίας.

5.- Επιστημονικές ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ιδιαίτερες εγχειρητικές τεχνικές: Ο κ. Χριστοδούλου έχει ανακοινώσει ή δημοσιεύσει πλέον των 80 επιστημονικών εργασιών, αρκετές εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί στα μεγαλύτερα και πλέον έγκυρα επιστημονικά διεθνή περιοδικά, όπως στο Clinical Orthopaedics and Related Research-4 εργασίες πρώτο όνομα-, Acta Orthopaedica Scandinavica, Revue de Chirurgie Orthopaedique, Spine, JBJS, European journal of orthopaedic surgery and traumatology και άλλα, με εκατοντάδες αναφορές στον διεθνή κώδικα εργασιών (Citation Index) και με αναφορές σε μεγάλα βιβλία Ορθοπεδικής όπως το Skeletal Trauma στην Αμερική. Εχει στο ενεργητικό του δύο διεθνή διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ιατρική Βιοτεχνολογία, με διεθνή ταξινόμηση, αντικείμενα των οποίων κατασκευάζονται σε Εργοστάσιο της Ιταλίας (Citieffe- Bologna) και φέρουν τα αρχικά του ονόματός του (CH-N). (εξωτερική οστεοσύνθεση ισχίου, εξωτερικές οστεοσυνθέσεις οστεοτομιών κνήμης). Μεγάλα εμβιoμηχανικά Ινστιτούτα (Venezia-Padova, Καθηγητής Α. Perissinoto) έχουν εργασθεί πάνω στις ευρεσιτεχνίες αυτές και έχουν τύχει Κλινικής εφαρμογής. Επίσης ο κ. Χριστοδούλου έχει αναπτύξει ιδιαίτερες εγχειρητικές τεχνικές στα κατάγματα ισχίου, στις συνδεσμοπλαστικές, στις οστεοτομίες κνήμης, στις αρθροδέσεις ποδοκνημικής κ.λ.π. και έχουν παρουσιασθεί και δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. (Ιδε LINKS).

6. -Διδακτικό έργο : Έχει διδάξει σε φοιτητές Ιατρικής (Παρίσι) και έχει εκδώσει φοιτητικό βοήθημα Ιστολογίας μαζί με τον καθ. Γιώργο Μπριασούλη και Αποστόλη Ουρανή. Έχει διδάξει επίσης σε Σχολή Νοσηλευτικής και σε Σχολή Εθελοντριών του Ε.Ε.Σ. Εχει δώσει αρκετές διαλέξεις στο Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπεδικών Χειρουργών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε πολλές άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλαδα και στο εξωτερικό. Είναι τακτικό μέλος πολλών επιστημονικών Εταιρειών, όπως της Γαλλικής και της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπεδικών Χειρουργών, της European Sports Society Knee Artrhroscopy(ESSKA), της European Foot and Ankle Society, της Εταιρείας Ορθοπεδικών των γαλλόφωνων χωρών και της Αmerican Assosiation for the Advacement of Science.

7. – Διοικητικό έργο, κοινωνική δράση: Έχει εκλεγεί και υπηρετήσει σε πολλές Επιστημονικές Επιτροπές, σε Δ.Σ. Νοσοκομείων ως εκλεγμένος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές κρίσεως Ιατρικού προσωπικού. Έχει διατελέσει για μία τριετία Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας και Πρόεδρος του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Επίσης, διετέλεσε εξεταστής για την χορήγηση τίτλου ειδικότητας ορθοπεδικής με έδρα το πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

8. – Σύλληψη της ιδέας του «Επικουρικού Ιατρού»: Ο κ. Χριστοδούλου συνέλαβε την ιδέα και τον όρο "Eπικουρικοί Iατροί" και ως πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου (το 2000) εισηγήθηκε στον τότε υπουργό Υγείας κ. Αλέκο Παπαδόπουλο την ίδρυση σώματος Επικουρικών Ιατρών για την κάλυψη των Ιατρικών κενών σε άγονες, νησιωτικές ή τουριστικές περιοχές και η εισήγησή του αυτή έγινε άμεσα αποδεκτή από τον Υπουργό και σύντομα ( μετά και την έγγραφη και λεπτομερή κατάθεση της πρότασης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Γεν. Γραμματέα κ. Σοφιανό) Νόμος του Κράτους που βοήθησε σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

9. – Οργάνωση και συντονισμός επιστημονικών εκδηλώσεων: Έχει οργανώσει πολλές επιστημονικές Ημερίδες, Επιστημονικά Συμπόσια και Επιστημονικά Σεμινάρια και με συμμετοχή ξένων διακεκριμένων ομιλητών. Έχει προεδρεύσει η διατελέσει συντονιστής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων.

10. – Πολιτιστική δράση, εκπροσώπηση συναδέλφων, εξεταστικά καθήκοντα: Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Πολιτισμού και Ανάπτυξης στον Δήμο Καρπενησίου. Εχει διατελέσει εκπρόσωπος των Δ/ντών Ε.Σ.Υ. στην Διοίκηση του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Mέχρι πρόσφατα διετέλεσε αναπληρωτής κριτής στο Συμβούλιο Επιλογής Δ/ντών Ε.Σ.Υ. και εξεταστής στην ειδικότητα Ορθοπε(αι)δικής με έδρα το Πανεπιστήμιο Λάρισας.

11. –Γλωσσομάθεια, εξωϊατρικές ενασχολήσεις: Ο κ. Χριστοδούλου γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Έχει ως εξωϊατρικές ενασχολήσεις την ζωγραφική, μουσική ( accordeon, piano ) και λίγο την γλυπτική με πυλό (visages-bustes) καθώς και την χαρακτική.

12.- Από τον Σεπτέμβριο του 2009 στην Αθήνα: Από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, ο κ. Χριστοδούλου εργάζεται στην Αθήνα. Διετέλεσε για ένα χρόνο Δ/ντής σε ένα από τα τμήματα ορθοπεδικής επανορθωτικής χειρουργικής-αρθροπλαστικών στον "Λευκό Σταυρό" Αθηνών και στην συνέχεια και μέχρι σήμερα εργάζεται στον όμιλο του "ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" ως Δ/ντής σε ένα από τα τμήματα ορθοπεδικής επανορθωτικής χειρουργικής [ Τμήμα Αρθροπλαστικών & Χειρουργικής Ποδολογίας] στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ, Αντερσεν 1, Ν. Ψυχικό, -Κηφισίας & Κατεχάκη-, Αθήνα. [ Ιατρείο στον 5ο όροφο του Ιατρικού Ψυχικού-πρώην Απολλώνειο ]. Ο Ιατρός διαθέτει Ιατρείο και στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ στο Μαρούσι. ( Γραμματεία: 210.6974250, 210.6974000).

Η ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ALMIS

ΑΝΤΙ ΤΗΣ Α.M.I.S. Η ΝΕΑ Α.L.M.I.S. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ !

[ Antero-Lateral-Minimally-Invasive-Surgery]


Tροποποιημένη και βελτιωμένη αρθροπλαστική ισχίου μικρής επεμβατικότητας, πλάγια εξωτερικά, προσθιοπλάγια εσωτερικά (A.L.M.I.S. - Αnterolateral) για άμεση κινητοποίηση και βάδιση.

ΜΕΛΕΤΗ με την τεχνική και τα άριστα αποτελέσματα της ως άνω ALMIS αρθροπλαστικής, με μικρή πλάγια (lateral) τομή δέρματος, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επίσημο Ευρωπαϊκό Περιοδικό Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, ήτοι στο "EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY & TRAUMATOLOGY" καθιστώντας την νέα αυτή βελτιωμένη και τροποιημένη ΑLMIS (Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου καταξιωμένη και αναγνωρισμένη διεθνώς ( Εκδόσεις SPRINGER).

Περίληψη της διεθνούς αυτής μελέτης του κ. Χριστοδούλου, κ. Διαλέτη και συνεργατών θα βρείτε στην ιστοσελίδα :

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-011-0801-2

VIDEO με ακόμη πιο βελτιωμένη ALMIS (Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου, χωρίς καμία ανάσπαση του μέσου γλουτιαίου μυός, χωρίς τραυματισμό του μηροδερματικού ή άνω γλουτιαίου νεύρου και χωρίς τραυματισμό των περισπώμενων και λοιπών αγγείων της περιοχής !

http://www.youtube.com/watch?v=VC7M7-6Nrao

Η ΝΕΑ Α.L.M.I.S. (Anterolateral) AΡΘΡΟΠΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Είναι μια βελτιωμένη και πολύ αξιόπιστη με άριστα αποτελέσματα νέα τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου που εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε κυρίως χρόνια, με μικρές διαφοροποιήσεις, στα καλύτερα ορθοπεδικά εξειδικευμένα κέντρα της Αμερικής, Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τα VIDEOS και τα σχετικά διεθνή άρθρα που παρατίθενται ως LINKS ( Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.

Η ALMIS (Προσθιοπλάγια - Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου καθιερώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια διεθνώς, όχι μόνον για να αποφεύγονται οι επιπλοκές των παλαιών αρθροπλαστικών αλλά και οι τεχνικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ασθενείς, η συνεχής σε υπερέκταση έλξη σε ειδικό χειρουργικό τραπέζι του σκέλους κατά την διάρκεια της επέμβασης, η ακτινοβολία και η καθυστέρηση της επέμβασης για ακτινολογικό ή ακτινοσκοπικό έλεγχο, η κάκωση και η απολίνωση των περισπώμενων αγγείων, η δύσκολη και κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, η παρατεταμένη ή μόνιμη αιμωδία του μηρού από κάκωση του μηροδερματικού νεύρου κ.λ.π., που συνοδεύουν, ευτυχώς μόνον σε λίγες περιπτώσεις, την από 10ετίας και πλέον προταθείσα από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία πρόσθια AMIS (Anterior) αρθροπλαστική ισχίου. Σημειωτέον ότι η ως άνω εταιρεία εμπορεύεται και το ειδικό γι' αυτή την μέθοδο πολύ ακριβό χειρουργικό τραπέζι έλξης του σκέλους.

Η κάκωση του μηροδερματικού νεύρου μπορεί να συμβεί μόνον με την ΑMIS (Anterior) και όχι με την ALMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική.

Η νέα ALMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική ισχίου γίνεται σύντομα και με επισκληρίδιο αναλγησία, με μικρή ή μέτρια πλάγια τομή δέρματος (εσωτερική προσθιοπλάγια - Αnterolateral στους μυς), προσαρμοσμένη όμως στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε περίπτωσης και το τοπικό πάχος.

Τα αποτελέσματά της προβλέπεται να διαρκέσουν για όλη την υπόλοιτη ζωή των ασθενών, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες, όπως στα συγγενή εξαρθρήματα ισχίου, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που αφορούν στα ειδικά εμφυτεύματα τύπου τιτανίου που χρησιμοποιούμε και εμείς με αυτή την τεχνική.

Στην Κλινική μας συνδυάζεται κυρίως με τις επιτυχημένες διεθνώς κοτυλιαίες προθέσεις "Zweymuller " ή παρόμοιου τύπου, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17960675, που φέρουν ειδικά πτερύγια από βιοεμφυτεύσιμο τιτάνιο, άλλα για οστεοπορωτικό και άλλα για σκληρό οστούν, και τοποθετούνται εύκολα και σταθερά, χωρίς τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η χρήση ακρυλικού πολυμερούς ( οστικού τσιμέντου) ή η χρήση βιδών, μιας και η στήριξη με τα ειδικά αυτά περιμετρικά πτερύγια τιτανίου βιολογικής ενσωμάτωσης με περιστροφή, είναι άμεση και ισχυρή για βάδιση με πλήρη φόρτιση του σκέλους από την ίδια ημέρα του χειρουργείου αλλά και μόνιμη.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες, παρατηρείται δημιουργία νέου οστού γύρω από την πρόθεση, το λεγόμενο "OSSEOINTEGRATION", με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που παρατηρείται στα νέα βιολογικά ενσωματούμενα κοχλιούμενα εμφυτεύματα τιτανίου στην γνάθο για αντικατάσταση φθαρμένων δοντιών. (Kαμία σχέση με τις παλαιές αποτυχημένες βιδωτές κοτυλιαίες προθέσεις μηχανικής μόνον στήριξης)

Με άλλες προθέσεις ειναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν οι σπασμένες βίδες ή το οστικό τσιμέντο, ιδιαίτερα σε περίπτωση περιπροθετικής λοίμωξης, σε μια αναθεώρηση αρθροπλαστικής και αφήνουν μεγάλα οστικά κενά. Η λοίμωξη, αν δεν χρησιμοποιηθεί απλή τύπου press fit κοτυλιαία πρόθεση χωρίς βίδες αλλά τοποθετηθεί κοτυλιαία πρόθεση με βίδες, μπορεί να επεκταθεί στην άκρη της βίδας ή των βιδών μέσα στο λαγόνιο οστούν ή στο εσωτερικό της λεκάνης, με καταστροφικά μερικές φορές αποτελέσματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καθαρισθεί σε τόσο βάθος η επιμολυνθείσα οστική περιοχή και να αφαιρεθούν οι σπασμένες, σε περίπτωση χαλάρωσης, μέσα στην λεκάνη βίδες.

Αντίθετα, στις προθέσεις που εμείς εφαρμόζουμε στα ισχία, ακόμη και σε μια τέτοια σπάνια περίπτωση με περιπροθετική λοίμωξη, η χαλαρωθείσα από την λοίμωξη αρθροπλαστική αφήνει αρκετό υγιές περιπροθετικό οστούν άθικτο, χωρίς οπές ή τεμάχια βιδών, για να τοποθετηθεί εύκολα μια νέα πρόθεση.

Με την σύντομη και σχεδόν αναίμακτη ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική και με την χρήση των βιολογικά ενσωματούμενων εμφυτευμάτων που προαναφέραμε, η έγερση γίνεται την ίδια ημέρα μετά την επέμβαση και το ανέβασμα ή κατέβασμα κλίμακος (σκάλας) στις δύο ημέρες συνήθως.

H τομή δέρματος όπως προαναφέρθηκε είναι μικρή αλλά προσαρμοσμένη στον κάθε ασθενή, στα πλάγια της λεκάνης, δεν φαίνεται από την πρόσθια ορατή συνήθως πλευρά του σώματος και δεν αφήνει πρόσθιες αντιαισθητικές ουλές στην βουβωνική χώρα, όπως στην πρόσθια ΑΜΙS (Αnterior) αρθροπλαστική, ενοχλητικές ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες για αισθητικούς κυρίως λόγους.

Με την νέα ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική δεν τραυματίζονται νεύρα και προπαντός κανένα αγγείο της περιοχής και έτσι αποφεύγονται αιμορραγίες με συνέπεια πολύ σπάνια να χορηγηθεί ομόλογο αίμα στους ασθενείς, εκτός αν έχουν αιμορραγική διάθεση ή πολύ χαμηλό αιματοκρίτη πριν την επέμβαση.

Αντίθετα, με την πολυδιαφημιζόμενη ΑMIS (Anterior), αρθροπλαστική, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τραυματίζονται ή τέμνονται τα περισπώμενα αγγεία της περιοχής τα οποία ο χειρουργός πρέπει να απολινώσει για να αποφύγει εκτεταμένη αιμορραγία. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε και αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία μπορεί με την ΑMIS (Anterior) αρθροπλαστική να τραυματισθεί το μηροδερματικό νεύρο (του Μηρού) και να προκαλέσει ακόμη και μόνιμο πόνο, αιμωδίες και υπαισθησία στην περιοχή. (ΙΔΕ LINKS-Χρήσιμοι Σύνδεσμοι)

Δυστυχώς, για λόγους προβολής και προς άγραν πελατών...ασθενών, αναφέρονται από ορισμένους και από συγκεκριμένη εταιρεία, μόνον τα πλεονεκτήματα και όχι τα μειονεκτήματα της ως άνω αρθροπλαστικής. Στην διαφήμιση της μεθόδου βοηθάει και το γεγονός ότι οι ασθενείς επηρεάζονται συνήθως από το καλό πρόσκαιρο αποτέλεσμα και δεν σκέπτονται τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον !

Σημειωτέον ότι το σημαντικό για την σταθερότητα του ισχίου μέσο και οπίθιο τμήμα της κατάφυσης των απαγωγών μυών του ισχίου δεν θίγεται με την νέα ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική αλλά ούτε και το πρόσθιο μυολιπώδες, ασήμαντο για την μηχανική στήριξη του ισχίου τμήμα της, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, με συνέπεια να μην έχουν προβλήματα στην βάδιση οι ασθενείς.

Το πρόσθιο μικρό τμήμα της κατάφυσης που ανασπάται προσωρινά σε πολύ λίγες και δύσκολες περιπτώσεις και επανακαθηλώνεται προσεκτικά στο τέλος της επέμβασης στην ALMIS (Anterior) αρθροπλαστική, δεν συμμετέχει στην απαγωγή αλλά στην έσω στροφή του ισχίου η οποία όμως επίσης δεν επηρεάζεται γιατί γίνεται από σύνολο άλλων μυών χωρίς επακόλουθα λειτουργικά.

Επίσης, με την ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική, δεν κόβεται κανένας αμιγής στροφέας μυς του ισχίου όπως ο απιοειδής ή πυραμοειδής μυς, εκτός από πολύ δύσκολες περιπτώσεις, που δυστυχώς κόβεται σε όλες τις οπίσθιες προσπελάσεις και στις μισές περίπου πρόσθιες τύπου AMIS (Anterior) προσπελάσεις, σύμφωνα με το πλέον έγκυρο και αξιόπιστο ορθοπεδικό περιοδικό του κόσμου ήτοι το Clinical Orthopaedics & Related Resarch. (U.S.A.)

Οι κακώσεις των μυών από την χρήση των εργαλείων, την κακή ορατότητα ή την υπερβολική έλξη του σκέλους ή η μη ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την ΑΜΙS (Anterior) αρθροπλαστική, ιδιαίτερα αν γίνεται από μη επιδέξιο χειρουργό ή γίνεται σε δύσκολα περιστατικά, συγγενές εξάρθρημα κ.λ.π., μπορεί να είναι περισσότερες.

Επειδή πολύ διαφημίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, από ορισμένους ορθοπεδικούς, η ελάχιστα επεμβατική ΑMIS (Πρόσθια- Direct "Anterior" ή Smith Petersen) αρθροπλαστική ισχίου σαν η καλύτερη μέθοδος, χωρίς να αναφέρονται οι επιπλοκές που μπορεί να έχει σε ορισμένους ασθενείς, υπάρχει και ο αντίλογος :

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=130:orthopedic&id=3141:-amis

http://www.disabled.gr/forum/showthread.php?22058-%C1%F1%E8%F1%EF%F0%EB%E1%F3%F4%E9%EA%DE-%E9%F3%F7%E9%F9%ED-%EC%DD%E8%EF%E4%EF%F2-%C1%CCIS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427623/

Direct "anterior" approach (AMIS) is a difficult technique, but adequate hip placement was achieved radiographically. Early results showed no improvement in functional outcome compared to the posterolateral approach, but there was a higher early complication rate...)

Αν ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η μέθοδος, γιατί δεν καθιερώθηκε σε όλα τα Νοσοκομεία και Πανεπιστήμια διεθνώς τόσα χρόνια, τα περισσότερα εκ των οποίων χρησιμοποιούν τώρα άλλες προσπελάσεις αρθροπλαστικών όπως είναι η οπισθοπλάγια ή η προσθιοπλάγια (Αnterolateral) ; Γιατί συνεχώς αυξάνονται τα Eιδικά Oρθοπεδικά Kέντρα διεθνώς που προτιμούν την ALMIS αντί για την ΑMIS ;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΙS (Αnterior ή Smith Petersen) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Muscle Damage During MIS Total Hip Arthroplasty: Smith-Peterson versus Posterior Approach.

Meneghini, R Michael MD; Pagnano, Mark W MD; Trousdale, Robert T MD; Hozack, William J MD.

Clinical Orthopaedics and Related Research:2006 - Volume 453 - Issue - pp 293-298.

http://journals.lww.com/corr/Abstract/2006/12000/Muscle_Damage_During_MIS_Total_Hip_Arthroplasty_.47.aspx

[ KAKΩΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΤΥΠΟΥ Α.Μ.Ι.S. (ANTERIOR) AΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ] "The tensor fascia latae muscle was damaged (mean of 31%), as well as direct head of the rectus femoris (mean 12%) during the Smith-Peterson anterior MIS approach. The piriformis or conjoined tendon was transected in 50% of the anterior approaches to mobilize the femur"

[ Σε ελληνική μετάφραση: Κατά την πρόσθια μικρής παρεμβατικότητας προσπέλασης στο ισχίο ( A.M.I.S.) τύπου Smith-Petersen, o τείνων την πλατεία περιτονία μυς βρέθηκε να έχει τραυματισθεί σε ποσοστό περίπου 31% και ο καταφυτικός τένοντας του ορθού μηριαίου σε ποσοστό 12%. Ο πυραμοειδής ( απιοειδής) μυς κόπηκε στο 50% αυτών των προσπελάσεων για να κινητοποιηθεί το μηριαίο οστούν].

Paillard. Hip replacement by a minimal anterior approach. Int Orthop 2007, 31(Suppl 1):13-15. (Many reported complications - Αρκετές αναφερόμενες επιπλοκές)

Barton C, Kim PR. Complications of the direct anterior approach for total hip arthroplasty. Orthop Clin North Am 2009, 40:3, 371-375.

Ηuo MH, Gilbert NF. Complications of minimal incision total hip arthroplasty. Current Opinion in Orthopaedics, 2005 - Volume 16 - Issue 1 - 18-20, 4.

Fehring and Mason, Catastrophic complications of minimally invasive hip surgery. J B J S Am, 2005, 87:711-717.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?orig_db=PubMed&cmd=&cmd_current=&db=pubmed&term=J+Bone+Joint+Surg+Am.+2005+Apr%3B87(4)%3A711-4.+Catastrophic+complications+of+minimally+invasive+hip+surgery.+A+series+of+three+cases.+Fehring+TK,+Mason+JB.

Spaans et al. High complication rate in the early experience of minimally invasive total hip arthroplasty by the direct anterior approach. Acta Orthop. 83(4):342-346, 2012.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427623/

ΑΜERICAN ASSOCIATION OF HIP AND KNEE SURGEONS (AAHKS)- 2009:

"The reported disadvantages of less invasive surgery relate to the difficulty of performing surgery within a restricted visual field as well as issues related to learning a new exposure technique include: • Stretching/tearing of skin/soft tissues • A more restricted visual surgical field • Increased duration of surgery

  1. Superficial nerve injury in hip surgery with the anterior incision.
  2. Fracture of bone during implant insertion • Limited implant choices.
  1. Unknown Surgical Technique Related Factors. Several factors are not yet thoroughly understood when comparing contemporary and less invasive (M.I.S) hip and knee replacement surgery. These factors will be the object of ongoing research"

http://orthopedics.about.com/od/minihipreplacement/qt/anteriorhipreplacement.htm

http://www.greenleafortho.com/node/52

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17338907

Ερώτηση: Δεν ψεύδονται ασύστολα όσοι υποστηρίζουν ότι τάχα με την πρόσθια ( Anterior) προσπέλαση ισχίου (A.M.I.S.) δεν τραυματίζεται κανένας μυς, δεν γίνονται επιπλοκές και ότι είναι η καλύτερη μέθοδος; Σημασία έχει η τομή ή αν τα εμφυτεύματα της αρθροπλαστικής τοποθετηθούν σωστά για να αντέξει η αρθροπλαστική για όλη μας την ζωή ;

Και μόνον η μεγάλη και επικίνδυνη σε ειδικά εξαρτήματα χειρουργικού τραπεζιού για ώρες μερικές φορές έλξη σε υπερέκταση του τεντωμένου σκέλους, μιας και έχουν αναφερθεί και κατάγματα όχι μόνον του μηριαίου αλλά και της ποδοκνημικής από την υπερβολική αυτή έλξη, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ή οστεοπορωτικούς ασθενείς, καθιστούν αυτή την επέμβαση δηλαδή την Α.M.I.S. (Αnterior) όχι μικρής επεμβατικότητας αλλά μάλλον σοβαρής επεμβατικότητας σε ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς. Είναι μεγαλύτερη η κάκωση των μυών όταν ανασπασθεί προσωρινά το πρόσθιο 1/3 μη σημαντικό για την απαγωγή μικρό τμήμα της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου μυός στην σχεδόν αναίμακτη( πλάγια στο δέρμα- προσθιοπλάγια εσωτερικά) προσπέλαση που εμείς κάνουμε σε αυτή την κατηγορία των ασθενών για να αποφύγουμε τις ως άνω επιπλοκές;

Τελευταία, βελτιώσαμε και άλλο την A.L.M.I.S. (Anterolateral) αρθροπλαστική ώστε όχι μόνον να αποφεύγονται οι ως άνω αναφερόμενες επιπλοκές και τα προβλήματα της Α.M.I.S. (πρόσθιας-anterior) αλλά και να προσπελαύνεται η άρθρωση έμπροσθεν του μέσου γλουτιαίου μυός χωρίς να ανασπάται ούτε πρόσκαιρα το μικρό και ασήμαντο μηχανικά πρόσθιο τμήμα του σύμφωνα με νέες τροποποιήσεις της μεθόδου Α.L.M.I.S. (Anterolateral) σε Αμερική, Γερμανία, Γαλλία κ.λ.π. (Ίδε "Χρήσιμοι Σύδεσμοι"- LINKS)

Σε όλες τις νέες τεχνικές μικρής επεμβατικότητας αρθροπλαστικής ισχίου, ήτοι την οπίσθια MIS, την πρόσθια MIS ή AMIS ή την προσθιοπλάγια MIS ή ΑLMIS υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειοενκτήματα, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, σημασία όμως έχει η όσο το δυνατόν μικρότερη κάκωση μυών, αγγείων και νεύρων και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την μέθοδο αλλά και από την εμπειρία και την επιδεξιότητα του κάθε γιατρού που εφαρμόζει την μέθοδο. Επίσης για το μόνιμο, όχι μόνο το πρόσκαιρο, καλό αποτέλεσμα της κάθε επέμβασης μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα και το σχήμα των εμφυτευμάτων καθώς και η σωστή τοποθέτησή τους !

Ευτυχώς, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια τροποποιήθηκε από ορισμένους ορθοπεδικούς και η μέθοδος AMIS ώστε να γίνεται και αυτή με λιγότερους χειρισμούς χωρίς χρήση παρατεταμένης έλξης σε ειδικό χειρουργικό τραπέζι !

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ NEΑΣ ALMIS (ANTEROLATERAL) ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ
1. Απλή και σύντομη επέμβαση, με ελεύθερο το σκέλος, χωρίς πολύωρη συνεχή έλξη σε ειδικό χειρουργικό τραπέζι, χωρίς πολύπλοκους χειρισμούς και με ελάχιστη γενική επιβάρυνση.

2. Επέμβαση διάρκειας μικρότερης συνήθως της μίας ώρας, χωρίς γενική αναισθησία, μόνον με επισκληρίδιο αναισθησία και αναλγησία.

3. Η προσπέλαση γίνεται στην κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της κοτύλης δηλαδή προσθιοπλάγια ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και ευκολία χειρισμών για την τοποθέτηση σε άριστη θέση των εμφυτευμάτων.

4. Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος λόγω της μικρότερης κάκωσης των ιστών.

5. Συντομότερη αποκατάσταση. Το περπάτημα μπορεί να αρχίσει λίγες ώρες μετά την επέμβαση με πλήρη φόρτιση του σκέλους.

6. Μικρότερη παραμονή στο Νοσοκομείο.

(Συνήθως 1 έως 3 ημέρες)

7. Η τομή του δέρματος είναι μικρή και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Γίνεται στα πλάγια του μηρού, δεν αφήνει αντιαισθητικές ουλές και δεν χρειάζεται αφαίρεση ραμμάτων γιατί εφαρμόζεται βιοαπορροφήσιμη ραφή.

8. Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

9. Ελάχιστη απώλεια αίματος. Οι μεταγγίσεις ομόλογου αίματος είναι πολύ σπάνιες.

10. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θρόμβωσης, κυρίως λόγω της γρήγορης κινητοποίησης και βάδισης, της ελάχιστης κάκωσης των ιστών και της σύντομης επέμβασης.

11. Μειωμένος κίνδυνος εξάρθρωσης. Η διατήρηση των μυών σε πάρα πολύ κατάσταση σχεδόν μηδενίζει τον κίνδυνο εξαρθρήματος.

12. Αποτροπή μόνιμης χωλότητας. Η αποφυγή κάκωσης του μέσου γλουτιαίου μυός και κυρίως του οπίσθιου και μέσου ισχυρού τμήματός του καθώς και του άνω γλουτιαίου νεύρου ελαχιστοποιεί την χωλότητα που ήταν συχνή στις παλιές μεγάλες τομές (Εφόσον βέβαια δεν ευθύνεται για αυτήν η χρόνια μόνιμη πλάγια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης ή το άλλο ισχίο από άλλη πάθηση).

13. Συντομότερη επιστροφή στη φυσιολογική ζωή. Το ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας ξεκινά συνήθως δύο ημέρες μετά την επέμβαση και η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο σε δύο με τρεις εβδομάδες.

14. Μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής. Τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στην καλύτερη δυνατή θέση και είναι σύγχρονα μόνιμης βιολογικής ενσωμάτωσης, σαν τα σύγχρονα κοχλιωτά οδοντικά βιολογικής ενσωμάτωσης εμφυτεύματα τιτανίου, χωρίς χρήση συμπληρωματικών βιδών ή στερέωση με ακρυλικό πολυμερές.

Η νέα ALMIS (Anterolateral) εφαρμόζεται, με άριστα αποτελέσματα, και στις περιπτώσεις υποκεφαλικών καταγμάτων ισχίου σε ηλικιωμένους ασθενείς, για ημιαρθροπλαστική ή ολική αρθροπλαστική, με μικρή τομή, σύντομη επέμβαση με επισκληρίδιο αναισθησία και αναλγησία και ελάχιστη γενική επιβάρυνση, για άμεση κινητοποίηση και βάδιση. Στις περιπτώσεις που γίνεται μόνον ημιαρθοπλαστική για κάταγμα ισχίου η επέμβαση και η αποκατάσταση είναι ακόμη πιο εύκολη !

Η νέα ALMIS (ANTEROLATERAL) αρθροπλαστική εφαρμόζεται στην Κλινική μας και στις περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας μετά από χαμηλό συγγενές εξάρθρημα ή δυσπλασία ισχίου.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2882016/?tool=pubmed

H ΝΕΑ ALMIS (ANTEROLATERAL) ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ - ZIMMER, 2012 !

http://www.slideserve.com/vito/the-zimmer-mis-anterolateral-hip-procedure-a-muscle-sparing-approach-to-tha

H ΝΕΑ ALMIS (ANTEROLATERAL) ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ IΣΧΙΟΥ - DUKE (NORTH CAROLINA), USA

http://www.dukehealth.org/orthopaedics/services/joint-replacement/treatments/total-hip-replacement/modified-anterolateral-approach-to-total-hip-replacement-surgery

ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΜΥΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝ

ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΜΥΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝ

Βελτιωμένη Τεχνική Aρθροπλαστικής Γόνατος με άριστα αποτελέσματα

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ- ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗMε την νέα αυτή τεχνική επιτυγχάνεται η άριστη διόρθωση του μηχανικού άξονα του σκέλους χωρίς την ανάγκη χρονοβόρας διεγχειρητικής "ρομποτικής" υποβοήθησης ή διεγχειρητικής πλοήγησης που απαιτεί επιπλέον χρόνο αναισθησίας και εγχειρητικών χειρισμών για τοποθέτηση πρόσκαιρων συμπληρωματικών μεταλλικών βελλονών στον μηρό και την κνήμη κατά την διάρκεια της επέμβασης, για στερέωση του computer κ.λ.π. ( Ίδε λεπτομέρειες στο διαδικτυακό άρθρο http://roboticarthroplasty-gr.blogspot. com/ σχετικό με τα μειονεκτήματα της διεγχειρητικής "ρομποτικής" ή με χρήση διεγχειρητικού computer αρθροπλαστικής )

Η τεχνική μας είναι η πλέον σύγχρονη, λιγότερο ακίνδυνη για τον ασθενή, και απόλυτα ακριβής με την χρήση της διεγχειρητικής κλινικής ή ακτινοσκοπικής διεγχειρητικής σήμανσης της μηριαίας κεφαλής και του άξονα του σκέλους.

Η σύγχρονη αρθροπλαστική γόνατος που εφαρμόζουμε στην Κλινική μας γίνεται με μικρή προσαρμοσμένη στον κάθε σωματότυπο ασθενούς τομή δέρματος, με μικρή παρεμβατικότητα στούς μυς και στα υπόλοιπα μαλακά μόρια.

Η διόρθωση του μηχανικού άξονα τους σκέλους και της άρθρωσης του γόνατος είναι λεπτομερής και αξιόπιστη για μόνιμα και μακρόχρονα αποτελέσματα. Η ευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος και της επιγονατίδος γίνεται με άριστη εγχειρητική τεχνική μυοσκελετικής εξισορρόπησης την οποία δεν μπορεί να κάνει κανένα είδος "ρομποτικής" υποβοηθούμενης αρθροπλαστικής αλλά μόνον ένας εξειδικευμένος στις αρθροπλαστικές έμπειρος και επιδέξιος χειρουργός ορθοπεδικός. Τα λεγόμενα - παραπλανητικά -"ρομποτικά" συστήματα δεν διορθώνουν τον εκτατικό μηχανισμό του γόνατος τον οποίο ρυθμίζει μόνον ο χειρουργός με τους διάφορους χειρισμούς στους μυς και συνδέσμους του γόνατος, ούτε κάνουν στο γόνατο τις τομές όπως γίνεται με την ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του προστάτη και σε ενδοκοιλιακές παθήσεις της γενικής χειρουργικής.

Η κινητοποίηση του ασθενούς και η βάδιση με πλήρη φόρτιση σκέλους, με την σύγχρονη μέθοδο αρθροπλαστικής γόνατος που εφαρμόζουμε, είναι άμεση, από την ίδια ημέρα, ανάλογα βέβαια με τα λοιπά συνοδά προβλήματα του κάθε ασθενούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται αρθροπλαστικές τύπου επιφανείας με τα πλέον σύγχρονα ανθεκτικά εμφυτεύματα, με επιφάνειες από βιοεμφυτεύσιμο τιτάνιο ή ειδικό κράμα χρωμοκοβαλτίου ή oxinium ελάχιστης ή μηδενικής σχεδόν φθοράς και με σύγχρονη τεχνική με ειδικά εργαλεία και οδηγούς που επιτρέπουν διατήρηση άθικτων των περισσότερων ανατομικών στοιχείων του γόνατος, όπως των πλαγίων συνδέσμων, του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και του ιγνυακού τένοντα, που συνήθως τέμνονται με άλλες τεχνικές, ακόμη και από αρκετούς που χρησιμοποιούν την λεγόμενη "ρομποτική" αρθροπλαστική.

Αυτό γίνεται για μεγαλύτερη σταθερότητα στο ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας αλλά και καλύτερο έλεγχο και αίσθηση της άρθρωσης κατά την βάδιση λόγω διατήρησης της ιδιοδεκτικότητας του γόνατος από τον ασθενή!Άμεση βάδιση - πλήρης κινητοποίηση - πλήρης φόρτιση του σκέλους. Άμεσο μεγάλο εύρος κίνησης και σταθερότητα στην άρθρωση. Μακρόχρονα-μόνιμα αποτελέσματα για μια ολόκληρη ζωή!

Τα άριστα αποτελέσματά μας μπορεί να τα διαπιστώσει κανείς ρωτώντας τους πάμπολλους απόλυτα ικανοποιημένους ασθενείς μας. Ακόμη και με την πιο κλασσική μέθοδο με την μεγαλύτερη τομή δέρματος που εφαρμόζαμε παλιότερα, λόγω της άριστης τεχνικής μας, οι ασθενείς μας δεν είχαν στην συντριπτική τους πλειονότητα προβλήματα στην βάδιση ακόμη και μετά από 15 ή και 20 χρόνια. Με τις βελτιωμένες τεχνικές μας και τα πιο σύγχρονα εμφυτεύματα, αναμένεται το άριστο αποτέλεσμα να είναι μόνιμο και να διαρκέσει για όλη την υπόλοιπη ζωή στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών.

Με τις σύγχρονες τεχνικές μας στις αρθροπλαστικές γόνατος, η επέμβαση είναι πιο ακίνδυνη από ότι παλιότερα και διαρκεί όσον αφορά τον κυρίως χρόνο της λιγότερο από μία ώρα, δεν γίνεται γενική νάρκωση ( συνήθως ραχιαία με επισκληρίδιο αναλγησία ) και οι ασθενείς δύνανται να περπατήσουν με πλήρη φόρτιση του σκέλους σε λίγες ώρες και να δοκιμάσουν το ανέβασμα ή κατέβασμα κλίμακος (σε σκαλιά) σε δύο ημέρες γιατί ο τετρακέφαλος μυς ή τα συνδεσμικά ή τενόντια στοιχεία του γόνατος τραυματίζονται πολύ λιγότερο από ότι με τις παλιότερες τεχνικές.

Στους πιο νέους ασθενείς συνιστούμε, σε περιπτώσεις αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας, καταρχάς συντηρητική αγωγή ήτοι αδυνάτισμα, ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης του μυϊκού συστήματος πέριξ του γόνατος και του μηρού, κυρίως του τετρακεφάλου, των γλουτιαίων μυών και του τείνοντα την (πλατεία περιτονία) λαγονομκημιαία ταινία, δηλαδή των αντιραιβοποιητικών μυών του γόνατος. Επίσης ανάλογα με την κάθε περίπτωση, συνιστούμε φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, ειδικές ασκήσεις σε πισίνα, βάδιση με αντικραδασμικά πέλματα, αποφυγή άρσεως βάρους, ειδική φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.

Ανάλογα με την βαρύτητα και την εντόπιση της βλάβης του γόνατος εφαρμόζουμε, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, όλες τις σύγχρονες τεχνικές ήτοι αρθροσκοπική χειρουργική, χονδρομεταμόσχευση, ειδικές οστεοτομίες για διόρθωση του μηχανικού άξονα του σκέλους, ευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού και ειδικές επεμβάσεις για χονδροπάθεια επιγονατίδος.

Eξασφαλίσαμε την δυνατότητα να εφαρμόσουμε από τους πρώτους στην Ελλάδα την νέα εντοπισμένη αρθροπλαστική ( μικρής παρέμβασης ) μόνον στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση ( από oxinium & polyethylene υψηλής αντοχής ).

H ΝΕΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΉ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΆ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ !!!

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "VISIONAIRE", ΜΕ "ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ" ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, KATΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ "ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ" Ή ΜΕ COMPUTER ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, "COMPUTER ASSISTED TKA" Κ.Λ.Π., ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΈΙΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ COMPUTERS ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ, ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

ΑΝΤΙ NA ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΣΤΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ TO COMPUTER ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗ ΜΕ COMPUTER ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΒΟΗΘΗΣΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Η ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ" ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΘΕΙ Η ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΝΑΡΚΩΣΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΘΕΙ ΤΑ COMPUTERS ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΥΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ, ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ.

Η ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΝΑΡΚΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΙΣΤΟ.

Η ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΥΤΗ ΝΕΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ, ΛΟΓΩ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ - ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ "ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ" ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ !

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://global.smith-nephew.com/us/patients/VISIONAIRE.htm

Aρθροπλαστική Γόνατος Επιφανείας με διατήρηση Οπίσθιου Χιαστού και Ιγνυακού Τένοντα

Aρθροπλαστική Γόνατος Επιφανείας με διατήρηση Οπίσθιου Χιαστού και Ιγνυακού Τένοντα
Καλύτερη ιδιοδεκτικότητα και καλύτερος έλεγχος της στροφής του γόνατος κατά την βάδιση. Επέμβαση ελάχιστα περεμβατική, με μικρή αλλά προσαρμοσμένη στον κάθε σωματότυπο ασθενούς τομή δέρματος. Άμεση πλήρης κινητοποίηση και βάδιση από την ίδια ή την επόμενη ημέρα της επέμβασης.

Η ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Η ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Μετά από λίγο διάστημα στις περισότερες περιπτώσεις σχεδόν δεν διακρίνεται και δεν αφήνει παραμορφώσεις.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΝΑΙ στην εσωτερική M.I.S. ( " Minimally Invasive Surgery") με μικρή παρέμβαση στους μυς και στα οστά με μέτρια προσαρμοσμένη τομή δέρματος που έχει λιγότερες επιπλοκές- ΌΧΙ στην "μίνι" Μ.Ι.S. τομή δέρματος με μεγάλες τάσεις και δυσκολίες, που δεν είναι προσαρμοσμένη στην εσωτερική ιδανική παρέμβαση στους μυς, στα οστά, αγγεία και νεύρα, και συνοδεύεται συνήθως με πολλές επιπλοκές!!!

Αμεση βάδιση - πλήρης κινητοποίηση - πλήρης φόρτιση του σκέλους

Αμεση βάδιση - πλήρης κινητοποίηση - πλήρης φόρτιση του σκέλους

Συνέντευξη του Ορθοπεδικού Ν. Χριστοδούλου στο τηλεοπτικό κανάλι "9", Mέρος Α

Συνέντευξη του Ορθοπεδικού Ν. Χριστοδούλου στο τηλεοπτικό κανάλι "9", Μέρος Β

Οστεοαρθρίτιδα ισχίου και γόνατος. Ν. Χριστοδούλου

Οστεοαρθρίτιδα ισχίου και γόνατος. Ν. Χριστοδούλου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου - γόνατος. Ν. Χριστοδούλου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου - γόνατος Ν. Χριστοδούλου

[H πλειονότητα των Σχεδίων & οι Ιατρικές Ζωγραφικές Απεικονήσεις στα LINKS/P.POINTS στα διάφορα θέματα που επισυνάπτονται είναι "δια χειρός" Ν. Χριστοδούλου]

Η ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ/ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ CH-N

CHRISTODOULOU N - (CH-N)/CITIEFFE TROCHANTERIC OR SUBTROCHANTERIC FRACTURES EXTERNAL FIXATOR


Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΤΕΝΤΑ ΤΟΥ κ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ONOMAZETAI "CH-N" ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ( CH ristodoulou-N ikolaos), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΔΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ CITIEFFE ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Information : [ΟSTEOCELL A.E.] 4, Themistokleous str., Athens, 10678 Greece Takis Rekoutis, Managing Director Mob.: +306977903238 , Ε-mail: p.rekoutis@osteocell.gr , http://externalfixatorch-n.blogspot.com/2008/11/citieffech-n-trochanteric-fixator.htmlM,ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ :


http://externalfixatorch-n.blogspot.com/2008/11/citieffech-n-trochanteric-fixator.html


Monday, December 25, 2006